De Coöperatie Langstraat Energie is opgericht in 2015. Het bestuur bestaat uit:

 

 

 

 

Albert Pols, voorzitter:
“Samen in de Gemeente Waalwijk en omstreken de productie van zonne-energie en wind realiseren en daarmee een duurzamere leefomgeving creëren; dat willen wij als energiecoöperatie graag bereiken. Dit sámen met inwoners, zónder rompslomp en met financieel voordeel voor de deelnemers. Doe je mee aan onze uitdaging op het gebied van duurzame en lokaal opgewekte energie?”

 

 

 

 

Jan Sebregts, secretaris:
“Praten over duurzaamheid is mooi, maar werken aan duurzaamheid is beter!
De eerste grote stap is gemaakt met de realisatie van ons zonnepark.
Nu moeten we doorpakken en snel verder werken aan de energietransitie in brede zin.
We moeten letten op alle aspecten die ons klimaat raken. Zon, wind, water, lucht, het ecosysteem. De tijd dringt! ”

 

 

 

 

 

Cees Koster, penningmeester:
“Optimale benutting van duurzame energie is een must, en moet hand in hand met energiebesparing en daarmee minder uitgaven aan energie. Daar zetten wij ons voor in.”

 

 

 

 

Yolande Honhoff, bestuurslid:
"Met Langstraat Energie hebben we een concrete mogelijkheid om samen met alle inwoners van Waalwijk een praktische bijdrage te leveren aan energiebesparing en energietransitie en daarmee aan een duurzamere en betere wereld.”

 

 

 

 

Lau van Vliet, bestuurslid:
“We zetten ons in voor iedereen in Waalwijk voor energiebesparing en een duurzaam bestaan voor nu en in de toekomst.”