“Ik hoopte 1 of 2 nieuwe dingen te horen, het waren er 30!”

 

 

Meer dan 30 bewoners van Zanddonk en uit de rest van Waalwijk waren woensdagavond 1 februari aanwezig in het buurthuis Zanddonk om de workshop energiebesparen bij te wonen. De huis-aan-huis flyeractie van United Zanddonk en van ons eigen Energieloket Waalwijk in Zanddonk namens de Gemeente Waalwijk had duidelijk haar vruchten afgeworpen. Huisfluisteraar Lars Boelen nam de belangstellenden mee in de routekaart naar een energiezuinig huis. Aan de hand van de ervaringen die Lars en onze energiecoaches hadden opgedaan bij drie intensieve huisscans in Zanddonk konden veel suggesties voor een goede aanpak worden gedeeld met met name de mensen die min of meer hetzelfde huis hadden. De bewoner van één van de bezochte huizen waar ook een uitvoerig verslag van was gemaakt met een duidelijk stappenplan, lichtte dit alles op enthousiaste wijze toe. Veel aanwezigen gaven er blijk van meer informatie te horen dan oorspronkelijk verwacht.

Voordat de workshop begon sprak Gertjan Prins, de Klimaatburgermeester van Waalwijk, over zijn rol binnen het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Waalwijk. Hij uitte met name zijn streven naar impact te maken binnen de gemeente voor alle inwoners, bedrijven en andere organisaties. Zijn ruime kennis en ervaring op met name het gebied van isolatie en het duurzaam maken van stadswijken, en niet te vergeten zijn netwerk met zoal andere klimaatburgermeesters en duurzame bedrijven in Nederland, hoopt hij ten volle belangeloos te kunnen inzetten voor een duurzaam en klimaatbestendig Waalwijk. Zijn aanwezigheid werd daarom zeer op prijs gesteld door alle aanwezigen.

 

De workshop zelf bestond uit verschillende thema-tafels bemenst door Lars, energiecoaches Lau, Wim, Hans, Hans, Jan, Kees en Kees, en coördinator Yolande van het Energieloket Waalwijk. Zo waren er tafels over kieren jagen, kieren dichten, meetapparatuur, ventilatie, verwarming en gedrag. De energiecoaches hebben serieuze gesprekken gevoerd en menigeen op weg kunnen helpen bij het doen van juiste keuzes voor energiebesparing en isolatie. Aan de tafel van het Energieloket Waalwijk zijn huisbezoeken door een energiecoach aangevraagd. Ook werd aangegeven dat het loket op zaterdagochtend in de bibliotheek van Waalwijk inloopspreekuur heeft waar ook geholpen kan worden met het aanvragen van leningen en subsidies. Ruim na half 10 vertrok de laatste bezoeker. Iedereen is naar huis gegaan met de zeer nuttige Kluslijst en de placemat met 24 tips om verder thuis aan de slag te kunnen gaan.