Denktank
Om onze missie te kunnen realiseren, kunnen leden van Langstraat Energie deelnemen aan een werkgroep. Een werkgroep werkt aan een initiatief op het vlak van energietransitie (bijv. wind, zon, zoutbatterijen of elektrische deelauto's).

Als besloten is dat er een investeringsproject zal worden gerealiseerd, dan zal dit ondergebracht worden in een zelfstandige coöperatie. Een voorbeeld hiervan is het project Langstraat Zon, zie Langstraat Zon of de uitgebreide website https://www.langstraatzon.nl/

Onze lopende activiteiten betreffen Energiebesparings-activiteiten , Langstraat Zon en deelname aan de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).