Leden van Langstraat Energie betalen EUR 10 contributie per jaar. Door lid te worden steunt u de activiteiten van Langstraat Energie en kunt u hierin ook actief participeren. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat u ook deel kunt nemen aan de werkgroepen die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisatie van duurzame energieprojecten. En als er een project wordt gerealiseerd, kunnen leden als eersten mede-eigenaar worden van de daartoe op te richten coöperatie. En ten slotte, met het lidmaatschap van Langstraat Energie draagt u bij tot een groter ledenbestand en daarmee tot de mogelijkheid om maatschappelijke belangen beter te behartigen.

Het lidmaatschap staat open voor personen uit de Langstraat, dat wil zeggen personen uit de gemeenten Geertruidenberg, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden.

Leest u, voordat u besluit een lidmaatschap aan te vragen, a.u.b. de doelstellingen van Langstraat Energie door. Zij staan op de pagina Algemene Voorwaarden voor Lidmaatschap. Verderop dient u namelijk aan te geven dat u deze doelstellingen onderschrijft.

Ten slotte, als u meerdere personen als lid wilt opgeven, dan zijn we daar natuurlijk blij mee, maar geeft u er dan per aanvraag slechts één door: wij dienen van elk van die personen de gegevens te hebben.  

Hiermee vraagt u een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd, beginnend in 2023. In december van dat jaar krijgt u een e-mail waarin u verzocht wordt het lidmaatschap te continueren voor 2024. U kunt uw lidmaatschap dan opzeggen door in die maand een email te sturen aan LangstraatEnergie@gmail.com waarin u aangeeft dat u uw lidmaatschap per einde 2023 wenst te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging wordt er geen contributie gerestitueerd.

Lidmaatschap 2022

€ 10,00

Lidmaatschap 2022

€ 10,00

Degenen die in 2022 lid waren, maar daarvoor nog niet betaald hebben, worden verzocht hierbij de contributie voor dat jaar van 10 euro te voldoen. Formeel betreft dit een aanvraag, maar uiteraard wordt deze aanvaag gehonoreerd. Graag deze aanvraag invoeren voor niet meer dan één persoon tegelijk.

Lidmaatschap 2021

€ 10,00

Lidmaatschap 2021

€ 10,00

Degenen die in 2021 lid waren, maar daarvoor nog niet betaald hebben, worden verzocht hierbij de contributie voor dat jaar van 10 euro te voldoen. Formeel betreft dit een aanvraag, maar uiteraard wordt deze aanvaag gehonoreerd. Graag deze aanvraag invoeren voor niet meer dan één persoon tegelijk.

Lidmaatschap 2020

€ 10,00

Lidmaatschap 2020

€ 10,00

Degenen die in 2020 lid waren, maar daarvoor nog niet betaald hebben, worden verzocht hierbij de contributie voor dat jaar van 10 euro te voldoen. Formeel betreft dit een aanvraag, maar uiteraard wordt deze aanvaag gehonoreerd. Graag deze aanvraag invoeren voor niet meer dan één persoon tegelijk.