Algemene Voorwaarden voor Lidmaatschap

Hieronder treft u een toelichting aan op de doelstellingen van Langstraat Energie. Zij functioneren als Algemene Voorwaarden voor het lidmaatschap. Door lid te worden verklaart u deze doelstellingen te ondersteunen.

 

Toelichting op Langstraat Energie

Langstraat Energie Coöperatie U.A. is een lokale energiecoöperatie, die zich inzet voor betaalbare, duurzame energie voor de inwoners van de gemeente Waalwijk.

Door de krachten te bundelen:
- is het voor alle leden mogelijk om duurzame energie te gebruiken
- kunnen we voorzien in onze eigen energiebehoefte
- zijn we niet langer afhankelijk van de grote energiemaatschappijen
- dragen we bij aan het streven van de gemeente Waalwijk om energieneutraal te zijn in 2043
- verlagen we onze jaarlijkse energiekosten
- ondersteunen we de plaatselijke economie en werkgelegenheid.

Langstraat Energie is er voor alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik, samen maken we duurzame energie voor iedereen beter bereikbaar.
Langstraat Energie kan het echter niet alleen, leden en donateurs zorgen mede voor opstart van nieuwe duurzame initiatieven onze projecten tezamen met de input nodig. Input van betrouwbare partners, die net als wij staan voor duurzaam en lokaal.

 

Langstraat Energie staat voor duurzaam

De levering van energie heeft nog nooit zo sterk onder druk gestaan. Het aanboren van nieuwe bronnen gaat met veel risico’s gepaard, en niet te vergeten de traditionele energie veroorzaakt veel vervuiling door CO2 uitstoot en fijnstof. Bewustwording in besparing en gebruik van energie is niet meer weg te denken. Zon, wind, water zijn altijd aanwezig en worden voor de opwekking van energie steeds vaker gebruikt. De techniek staat niet stil en is druk bezig om het gebruik van hernieuwbare bronnen verder te ontwikkelen. Naast het gebruik van duurzame energie is het ook nodig om ons bewust te zijn van de hoeveelheid energie, die we verbruiken. Onze levensstijl, ons energieverbruik.

 

Langstraat Energie staat voor lokaal

De duurzame technieken van vandaag maken het mogelijk om zelf en dicht bij huis energie op te wekken. Collectieve zon- en windprojecten door het samen te regelen met je buren, maken het mogelijk mede eigenaar te worden waardoor je niet langer afhankelijk van dure en onzekere partijen wordt.
De landelijke politiek heeft met het Energieakkoord de weg vrij gemaakt om initiatieven te kunnen ondersteunen. Door de betrokkenheid van energiecoöperaties is het ontwikkelen van projecten met lokaal eigendom mogelijk. Gemeente Waalwijk besteedt veel aandacht aan duurzame energie. Ze streeft naar een energie neutrale gemeente in 2043 en is een groot voorstander van burgerparticipatie. Op het Ecopark heeft Langstraat Energie een zonnepark gerealiseerd bestaande uit meer dan 15000 zonnepanelen. De exploitatie is overgedragen aan Langstraat Zon Coöperatie. Ook staan er bij het Ecopark vier windmolens geëxploiteerd door Eneco.
Er zijn actuele plannen voor grootschalige wind en zon projecten ten noorden van de A59.

 

Langstraat Energie is voor iedereen

Alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zijn welkom in de coöperatie Langstraat Energie. Huurder of eigenaar, vve’s, sportvereniging of school, instelling of bedrijf, Langstraat Energie is er voor iedereen. Door de krachten te bundelen kunnen we ons energieverbruik reduceren, onze afhankelijkheid van grote energieleveranciers terugdringen en investeren in duurzame projecten, die ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Waalwijk. Bovendien heeft samenwerking  op lokaal niveau als positief effect dat dit ook de plaatselijke economie en werkgelegenheid stimuleert.