Verdiepingspresentatie Warmtepomp door Ir. Sjoerd Eegerdingk


12 energiecoaches, waarvan 2 te gast vanuit ECLoZ in Loon op Zand, waren op 2 maart 2023 aanwezig om de zeer waardevolle en interessante kennis over warmtepompen tot zich te nemen. Ervaren warmtepompadviseur en installateur Sjoerd Eegerdingk, nu werkzaam als onafhankelijk adviseur bij Eklips Advies in Schijndel, had de van te voren ingediende vragen van de aanwezigen professioneel in zijn zeer duidelijk geïllustreerde en verhelderende betoog meegenomen. Evident was dat de warmtepomp het meest renderende warmtesysteem biedt qua energietoevoer en energieuitvoer (warmte). En daarmee ook de zuinigste oplossing. In een grafiek werd getoond dat het niet verstandig is om een warmtepomp aan te schaffen die zo krachtig (en dus duur) is dat hij op alle winterdagen voldoende warmte produceert. Het is dan verstandiger om voor de spaarzame dagen waarop het écht koud is een klein elektrisch kacheltje of infrarood paneel aan te schaffen om bij te verwarmen. De airconditioner is in feite ook een warmtepomp en daarom ook een renderende oplossing, zij het dat deze niet zo’n egale verwarming geeft als een warmtepomp die gekoppeld is aan radiatoren. Sjoerd gaf ook aan wat het principe is van een laag temperatuur radiator: in feite een wat grotere radiator met ingebouwde ventilatoren.


Bij de keuze van een huidige warmtepomp moet men vooral letten op de COP-waarde (Coefficient of Performance). Die geeft aan de theoretische verhouding tussen de hoeveelheid warmte die die warmtepomp afgeeft ten opzichte van de hoeveelheid energie die de (compressor van) die warmtepomp nodig heeft om te kunnen draaien. Veelal ligt die COP op 4 a 5. Die COP wordt bepaald in ideale omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een vaste brontemperatuur en een vaste afgiftetemperatuur. Maar de werkelijke bron- en afgiftetemperaturen kunnen hiervan afwijken. Ook zijn er overdachtsverliezen. Er is ook wat dat betreft nog veel ontwikkeling te verwachten qua uiteindelijke efficiëntie van warmtepompen.