Samen energiebesparen en isoleren in Waspik

Meer dan 60 bewoners van Waspik vonden hun weg naar Den Bolder om door wethouder Sheila Schuijffel te worden verwelkomd. Klimaatburgermeester Gertjan Prins zette de boodschap tot energiebesparen van de wethouder van Duurzaamheid extra kracht bij. Als klimaatburgermeester wil hij graag alle bewoners en bedrijven bijstaan met zijn kennis en netwerk in de ontwikkeling naar een klimaatneutraal Waalwijk.


Loes van Esch van het Regionaal Energieloket liet de zeer gemotiveerde aanwezigen in haar presentatie horen waar en hoe te beginnen met energiebesparen. De vele vragen en opmerkingen gaven blijk van de grote belangstelling. Loes beperkte zich niet alleen tot de grote lijnen, maar ging juist ook in op praktische tips zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorventilatoren en het isoleren van verwarmingsbuizen. Ook al is het belangrijk om te isoleren, benadrukt werd hoe belangrijk het is om het huis goed te ventileren als je niet beschikt over een mechanisch ventilatiesysteem. Dit kan door regelmatig luchten of spuien, maar ook door te ventileren via reeds aanwezige ventilatieroosters. In ieder geval is goed ventileren voor de gezondheid van uitermate belang. Tevens werd gewezen bij bovenmatig energiegebruik op energieslurpers zoals de extra (oude) koelkast, diepvries, waterbed en aquarium. Extra besparingen kunnen eenvoudig worden gedaan door het aanbrengen van tijdschakelaars.

Nadat de thematafels met de energiecoaches waren bezocht, gingen alle aanwezigen naar huis met de kluslijst om zelf (verder) aan de slag te gaan. De placemats met de 24 tips voor energiebesparing bleken zoals altijd weer zeer welkom. Een groot aantal mensen kwamen na afloop aan het Energieloket om een gratis huisbezoek al dan niet met een warmtescan aan te vragen. Zo kunnen de bewoners verdere tips krijgen van de energiecoaches over verstrekkende isolerende maatregelen.
Deze workshop was de kick-off van het grotere project van de Gemeente Waalwijk om Waspik in nauwe samenwerking met het Platform Waspik klaar te stomen om als één van de eerste woonkernen van Waalwijk niet meer van het gas afhankelijk te zijn. De komende weken vinden er verschillende blower-door-tests in Waspik plaats waarvan de ervaringen in een vervolgworkshop in maart zullen worden gepresenteerd.