Workshop Waspik 4 april 2023

Meer dan 50 bewoners van Waspik, waaronder ook een groot aantal die ook op de workshop van 13 februari aanwezig waren, hebben deze informatieavond bezocht. Op 13 februari werd eerst ingegaan op de kleine verduurzamingsmaatregelen  en werden daarna de 6 huisbezoeken aangekondigd die zouden plaatsvinden door de huisfluisteraar in Waspik. Voor de verslagen van deze huisbezoeken, zie de website van Platform Waspik: https://www.platformwaspik.nl/ . Op 4 april werden met name de grotere isolatiemogelijkheden besproken die aan de orde kwamen naar aanleiding van deze huisbezoeken en werden de overwegingen aan de orde gesteld om bepaalde maatregelen wél of niet toe te passen. 

Monumenten
Uit het publiek kwam de vraag naar voren over speciale ondersteuning vanuit de overheid bij het verduurzamen van monumenten. Helaas heeft de Gemeente hier nog geen programma voor, maar wil zij dit komende maanden wel initiëren. Voor nu wordt doorverwezen naar:
- Via https://www.degroenegrachten.nl/opdrachtgevers/woningeigenaren  kan doorgeklikt worden naar een online tool om alle opties in kaart te brengen voor het verduurzamen van de woning (De Groene Menukaart). Ook vindt u daar een zelfscan monument verduurzamen, inclusief info over subsidies en financiering (De Zelfscan Duurzaam Monument).
- De nieuwe regeling voor eigenaren van rijksmonumenten. Zij kunnen een gratis oriëntatiegesprek krijgen en een tegemoetkoming in de kosten van maatwerkadvies en uitvoeringsbegeleiding: https://www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma-verduurzaming-monumenten 
Maar natuurlijk kan altijd een energiecoach aangevraagd worden voor een huisbezoek om een situatieschets te maken en een mogelijk stappenplan op te stellen voor verdere isolatie.

Kluslijst
Er werd kort stilgestaan bij 'stap 0', het wegwerken van onnodige verspilling in de woning. Alle bezoekers, die er niet bij waren op 13 februari (informatieavond over de kleine maatregelen) werden verwezen naar: https://duurzaam.waalwijk.nl/energiebesparende-tips . Deze link verwijst naar allerlei informatie, inclusief de bekende kluslijst om energieverspilling in de woning weg te werken.

Volgende stappen in Waspik
In het kader van dit ‘isolatie / van het gas af‘-project van de Gemeente Waalwijk in samenwerking met Platform Waspik, het Regionaal Energieloket en het Energieloket Waalwijk, worden in april nog meer woningbezoeken uitgevoerd om de grote maatregelen voor de Waspikse woningen in kaart te brengen. Na afloop zullen de resultaten hiervan weer teruggekoppeld worden tijdens een volgende informatiebijeenkomst. Dan zal er ook weer gelegenheid zijn om vragen te stellen aan een technisch specialist.