Aanvraag Lidmaatschap 2024 en verder

€ 10,00

Hiermee vraagt u een lidmaatschap aan voor 2024 en verder. In december van dat jaar krijgt u een e-mail waarin u verzocht wordt het lidmaatschap te continueren voor 2025. U kunt uw lidmaatschap dan opzeggen door in die maand een email te sturen aan LangstraatEnergie@gmail.com waarin u aangeeft dat u uw lidmaatschap per einde 2024 wenst te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging wordt er geen contributie gerestitueerd.