Een activiteit van Langstraat Energie: Energieloket Waalwijk

Achtergrond en doel

In de aanloop naar de realisatie van het Energieloket Waalwijk is samen met de Gemeente Waalwijk en Platform Waspik begin 2022 een warmtescanpilot uitgevoerd om warmtelekken in een aantal woonhuizen in Waspik op te sporen en de woning te kunnen verduurzamen.

Het Energieloket Waalwijk is in november 2022 tot stand gekomen. Dit in samenwerking met de Gemeente Waalwijk. Het heeft tot doel de inwoners van Waalwijk die een eigen woning in de Langstraat bezitten, persoonlijk en onafhankelijk te ondersteunen bij hun keuzes om energie te besparen en hun woning te verduurzamen, om zo uiteindelijk van het gas af te kunnen. Deze service is gratis. Het Energieloket Waalwijk wordt bemenst door onafhankelijke vrijwilligers: de energiecoaches van Langstraat Energie. Zij zijn niet verbonden aan een bedrijf dat energie-producten levert en u krijgt dus onpartijdige informatie.

 

Bespaar-tips

Hieronder vindt u een bestand met tips waarmee u zonder veel kosten meteen energie kunt besparen.

24 Tips Om Energie Te Besparen

 

Locatie en openingstijden van het Energieloket Waalwijk

Het Energieloket Waalwijk is gevestigd in de Bibliotheek van Waalwijk, Wilhelminastraat 4a. U kunt zonder afspraak binnenlopen iedere zaterdag van 10.30 uur tot 12:30 uur.

 

Huisbezoeken

Als u een eigen woning in de Gemeente Waalwijk bewoont, dan kunt u ook een gesprek bij u thuis met een energiecoach aanvragen. Die coach loopt dan samen met u door uw huis, informeert u over de besparingsmogelijkheden en helpt u bij het opstellen van een besparingsplan. Als u zo'n bezoek wenst, druk dan op de knop onderaan, getiteld "Huisbezoek aanvragen" . Daarna zult u een Excel-bestand ontvangen waarin u een aantal gegevens over uw woning moet invullen. Na ontvangst van die gegevens wordt u dan benaderd door één van onze energiecoaches om een afspraak te maken.

 

Regionaal Energieloket

Het Energieloket Waalwijk is een fysieke en persoonlijke aanvulling op het zogenaamde “Regionaal Energieloket”. Dit laatste is een digitaal platform voor informatie op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van de woning. Daar zijn ook veel gerelateerde subsidieregelingen te vinden, zie Regionaal Energieloket. 

 

Activiteiten van het Energieloket Waalwijk voor najaar 2022/begin 2023:

  • ‘Pop-up’ Energieloket in Waspik en Sprang-Capelle: op nog te bepalen tijden zullen mogelijk ook inloopspreekuren worden gefaciliteerd op
    locaties in Waspik en/of Sprang-Capelle.
  • Warmtescan-acties: als de buitentemperatuur laag genoeg is en de bezetting van de energiecoaches dit toelaat, wordt als onderdeel van de huisbezoeken een warmtescan gemaakt om zodoende warmtelekken op te sporen.

 

Disclaimer

Aan de informatie die de energiecoaches geven, kunnen geen rechten worden ontleend.