Aanvraag Lidmaatschap 2023 en verder

€ 10,00

Hiermee vraagt u een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd, beginnend in 2023. In december van dat jaar krijgt u een e-mail waarin u verzocht wordt het lidmaatschap te continueren voor 2024. U kunt uw lidmaatschap dan opzeggen door in die maand een email te sturen aan LangstraatEnergie@gmail.com waarin u aangeeft dat u uw lidmaatschap per einde 2023 wenst te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging wordt er geen contributie gerestitueerd.