Aanvraag Lidmaatschap

€ 10,00

Hiermee vraagt u een lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd en bij acceptatie verstrekt u aan Langstraat Energie het recht tot een automatische incasso van 10 euro per kalenderjaar. Deze incasso kunt u intrekken door vóór de jaarwisseling een mail te sturen aan LangstraatEnergie@gmail.com waarin u aangeeft, dat u uw lidmaatschap wenst te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging wordt het lidmaatschapsgeld niet gerestitueerd.