www.langstraatenergie.nl
Wethouder Jan van Groos, namens het college van de gemeente Waalwijk:

De gemeente Waalwijk doet mee, omdat we het opwekken en gebruiken van schone energie willen stimuleren èn omdat we samenwerkingsinitiatieven van bewoners en andere partijen willen ondersteunen; beide leveren een bijdragen aan een duurzamer Waalwijk.
 

Titus Drijkoningen, beleidsmedewerker gemeente Waalwijk:

Samenwerkend economisch goede keuzes maken, waarbij we ook nog verstandig met onze planeet omspringen: dat is duurzaam bezig zijn!!