Brabant heeft nu ook een eigen energie akkoord. Het akkoord gaat volgens de opstellers zorgen voor een duurzamer Brabant en veel banen. Het akkoord is ondertekend door bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. 

Het energieneutraal maken van 40.000 woningen voor 2021 is een van de doelstellingen. De industrie zet in op zonnepanelen. Voor meer informatie kijk je in het Brabants Energie Akkoord of het onderstaande filmpje.